Popularne

Pole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień,  / Gościm, DrezdenkoPole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień, / Gościm, Drezdenko
2021-07-07 16:32:09Noclegi
Domki 150 PLN Przyczepa 80 PLN Namiot osoba dorosla 25 PLN Dzieci do lat 13 -10 pln
Grotów 5 - pole namiotowe nad jeziorem Grotowskim, w lesie Puszczy Noteckiej, k ...

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

Pole namiotowe WC, prysznice, prąd- Plaża Radęcin

W sezonie letnim
0.00 ( 0 opinii )
Kontakt Zespół namiotowo-kempingowy nad j. Radęcino (ok. 1 km od miejscowości Radęcin). Czynny w dniach 15.06. – 28.08.2022 r.
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Radęcino posiada pole namiotowe, miejsca do karawaningu wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery. boisko do siatkówki plażowej, stojaki na kajaki, plac zabaw dla dzieci oraz palenisko wraz z wiatą grillową. Cały teren jest oświetlony. Na plaży istnieje możliwość wypożyczenia kajaków.

Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie

---------------
Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 22.06.do 31.08.
Dodane 2020-05-15 16:41:55

Opis

WC, prysznice, prąd, miejsca dla Kamperów, duża wiatą, stoły biesiadne, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, duży pomost z możliwością cumowania żaglówek, wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Zespół namiotowo-kempingowy nad j. Radęcino (ok. 1 km od miejscowości Radęcin)
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Radęcino posiada pole namiotowe, miejsca do karawaningu wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery.
Korzystanie z pola namiotowo-kempingowego jest bezpłatne.
Na plaży znajduje się odremontowany 80-cio metrowej długości pomost kąpielowy o pow. zabudowy 525 m2 z drabinkowymi zejściami do wody, a także boisko do siatkówki plażowej, stojaki na kajaki, plac zabaw dla dzieci oraz palenisko wraz z wiatą grillową. Cały teren jest oświetlony. Na plaży istnieje możliwość wypożyczenia kajaków.

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego - 4 kajaki dwuosobowe.

Cennik

Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym pól namiotowo-kempingowych nad jeziorami Radęcino w miejscowości Radęcin oraz Żabie w miejscowości Ługi, a także za wynajęcie sprzętu wodnego na wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorami Osiek, Radęcino, Wielgie oraz Żabie w m. Ługi,
będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa nr 51/2021 z dnia 28.06.2021 r.

Ustawienie namiotu do 4 osób – 5 zł/doba*
Ustawienie namiotu pow. 4 osób – 8 zł/doba*
Ustawienie przyczepy campingowej małej (jednoosiowej) – 10 zł/doba*
Ustawienie przyczepy campingowej dużej (dwuosiowej) – 15 zł/doba*
Ustawienie campera – 20 zł/doba*
Ustawienie samochodu na polu namiotowo-kempingowym – 5 zł/doba*
Pobyt osoby dorosłej – 12 zł/doba*
Pobyt osoby niepełnoletniej – 6 zł/doba*
Opłata za korzystanie z przyłącza elektrycznego – 5 zł/doba*
Kajak 2 osobowy z osprzętem – 12 zł/h**
Rower wodny 4 osobowy – 30zł/h**
Rower wodny 2 osobowy – 20zł/h**
Zagubienie lub zniszczenie wiosła od kajaka – 100zł/stuka
Zagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej – 80zł/sztuka
Zniszczenie sprzętu ponad normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wg wyceny naprawy
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 2 osobowego – 3000 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 1 osobowego – 2500 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 4 osobowego – 6000 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 2 osobowego – 4000 zł

* opłaty dotyczą pól namiotowo-kempingowych i terenów rekreacyjnych nad jeziorami Radęcino w miejscowości Radęcin oraz Żabie w miejscowości Ługi

Regulamin pól kempingowych administrowanych przez Gminę Dobiegniew.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Miejsce postojowe i rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje gospodarz obiektu.
Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych .
Wizyty osób odwiedzających gości pola kempingowego każdorazowo prosimy zgłaszać gospodarzowi obiektu.
Na terenie pola kempingowego mogą przebywać osoby zameldowane, a także czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez wynajmującego.

2. ZASADY POBYTU
Pole kempingowe jest miejscem odpoczynku.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z gospodarzem obiektu .
Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
Przebywający na terenie pola kempingowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
- rozpalania ogniska na terenie pola kempingowego poza miejscem do tego przeznaczonym
Gospodarz obiektu ma prawo usunąć turystę z pola kempingowego jeżeli narusza postanowienia regulaminu, zakłóca spokój lub nadużywa alkoholu.

3. CZAS POBYTU
Doba pobytowa na terenie pola kempingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE
Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 
Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy krzewów i drzew.
 
Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep kempingowych i pola kempingowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.

Zabrania się kąpieli psów i czyszczenia ryb na terenie wyznaczonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz  pola kempingowego.
Zabrania się pozostawiania sprzętu w tym przyczep kempingowych i rozstawionych namiotów bez opieki właściciela w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, po upływie określonego czasu zarządca pola kempingowego ma prawo usunąć wyżej określony sprzęt na koszt wynajmującego.

Dzieci przebywające na terenie pola kempingowego, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną i siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Osoby nie przebywające na polu kempingowym, chcąc zorganizować ognisko w miejscu do tego wyznaczonym, winny wcześniej zgłosić ten fakt obsłudze pola kempingowego.

5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW
Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola kempingowego i parkingów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarządca pola kempingowego nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do wynajmujących..
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z gospodarzem obiektu.
Skargi, wnioski można zgłaszać u gospodarza obiektu.



Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego gminnej bazy turystycznej.

Klientem wypożyczalni może być pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje
przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.
1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
4. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię stanowiącą zabezpieczenie wypożyczalni
do zwrotu sprzętu w terminie określonym przez wypożyczającego, zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu.
5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia lub wcześniej. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonego sprzętu w terminie nieprzekraczającym terminu zwrotu. Niedotrzymanie terminie zwrotu skutkuje zatrzymaniem kaucji przez wypożyczalnie.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina.
14. Klient ponosi odpowiedzialność  za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
16. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, zdekompletowanie i zaginięcie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu. Z zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zaginięcia lub zniszczenia sprzętu.
17. Właścicielem wypożyczalni jest Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
18. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd zgodnie z siedzibą wypożyczalni.
19. Inne, nieujęte kwestie regulują stosowne akty prawne.

Opłaty kaucyjne, naprawcze, zagubienie sprzętu
Kajak 2 osobowy z osprzętem    20zł/h
Kajak 1-osobowy z osprzętem    10zł/h
Rower wodny 4 osobowy    30zł/h
Rower wodny 2 osobowy    20zł/h
Zagubienie lub zniszczenie wiosła od kajaka    100zł/stuka
Zagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej    80zł/sztuka
Zniszczenie sprzętu ponad normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem    wg wyceny naprawy
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 2 osobowego    3000zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 1 osobowego    2500zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 4 osobowego    6000zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 2 osobowego    4000zł

Informacje dodatkowe

W obiekcie: parking, ognisko, altana, plac zabaw, plaża, jezioro, pomost, sprzęt wodny
W otoczeniu obiektu jezioro, plaża, wędkowanie, pomost, las, pola, łąki, restauracja, sklep, pałac Mierzęcin, zamek Tuczno, pałac Wiejce, ruiny Krzyżackie Chomętowo, Zakon Cystersów Bierzwnik - muzeum, stadnina koni Mierzęcin, winiarnia Mierzęcin, elektrownia wodna Kamienna, Most Pojednania wieża widokowa, PKP, PKS, spływy kajakowe po jeziorach, spływy kajakowe Drawą, wycieczki rowerowe, miejsca widokowe, wieża widokowa, muzeum, basen, kręgielnia, nurkowanie, lot balonem, lot samolotem, ogród dendrologiczny w Przyborowie, park miniatur w Drezdenku, Drawieński Park Narodowy, Rezerwat Przyrody Ostromęcko

Lokalizacja

Radęcin, Gmina Dobiegniew, Powiat strzeleckodrezdenecki, lubuskie
Współrzędne geograficzne: (53.050602,15.828208)
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 55
Wyświetlony: 2022
Wygasa: 2030-08-13 16:31:00
W kategoriach: Pola namiotowe-kampingowe

Opinie

Przyjemne miejsce
Miła atmosfera
Czystość

Opinia osoby odwiedzajacej

Dodaj opinię

Komentarze